Regler och rutiner i VSK

  • Vid vinst får man 100 poäng.
  • Om ett parti slutar oavgjort (remi) får båda spelare 25 poäng var.
  • Man får utmana vem man vill. Den som blir utmanad MÅSTE spela. Man kan bara utmana en spelare en gång under ett tillfälle.
  • Om man vinner över skolans bästa spelare får man dubbelt så mycket poäng – alltså 200 poäng. Ledaren förlorar 100 poäng vid förlust.
  • Ett parti är avslutat när någon av spelarna befinner sig i schack matt eller om partiet är oavgjort.
  • När ni har avslutat en match MÅSTE detta rapporteras in till HP eller någon annan lärare för att partiet skall registreras. Detta görs för att ledaren ska se att partiet är korrekt avslutat.
  • Spelare i Topplistan ska helst utmana varandra. Om de utmanar en spelare utanför Topplistan får denne tacka nej till utmaningen.
  • En spelare som inte är med i Topplistan får dock utmana spelare i Topplistan. Om en spelare i Topplistan vinner över en som inte är med i listan får denne spelare endast 25 poäng medan den andre får 100 poäng vid vinst.
  • HP är enfaldig domare! Det går inte att överklaga HP:s beslut!
  • Fusk är strikt förbjudet och leder till att man förlorar ALLA sina poäng eller i värsta fall avstängning från Vättleligan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar